Tax Conference 2018: Taxation of Multinational Enterprises

Michael Tell, Associate Partner at CORIT Advisory, will be presenting at the annual tax conference at CBS on Monday, 5 November 2018, 1-5 p.m. The topic of the conference is “Taxation of Multinational Enterprises” and Michael will address the recent international developments and trends concerning interest limitation rules, including BEPS and ATAD.

Read more about the conference and sign up here.

Seminar om Koncernfinansiering

Den 4. oktober 2018 vil Katja Dyppel Weber, Partner hos CORIT Advisory, og Michael Tell, Associate Partner hos CORIT Advisory, afholde seminar vedrørende koncernfinansiering.

Seminaret vil indeholde følgende emner: koncerninterne låneforhold, garantier, cash-pools, hedging og negative renter set i lyset af OECDs diskussionsudkast til BEPS Action 8-10 (koncerninterne finansielle transaktioner) samt rentebegrænsningsreglerne.

For tilmelding se nedenstående invitation:

Invitation – Koncernfinansiering