NIELS WINTHER-SØRENSEN

Niels Winther-Sørensen
Partner, professor, dr.jur.

E-mail: nws@corit.dk
Mobile: +45 51 18 80 83

Professor, dr.jur. Niels Winther-Sørensen is an experienced tax advisor possessing in-depth expertise within a broad area of tax issues, including corporate taxation and international tax law. Niels offers his services to a broad range of clients, from leading MNEs, financial institutions, foundations, family offices, HNW individuals to private equity funds.

Through his impressive career (including 10 years as partner of leading Big 4 firms and as a tax law professor) Niels has gained extensive experience in finding practical solutions and solving the most difficult and complicated tax issues, even where others could not.

Niels has successfully conducted a number of important and principal tax cases before the tax authorities and the National Tax Tribunal, including as a representative of a number of the largest Danish and foreign companies and foundations.

In addition to his advisory services Niels has been appointed to numerous public honorable positions, including as the chairman of the Danish Tax Council (Ligningsrådet, now: Skatterådet) and a member of various expert committees set up by the Minister of Taxation including the Group Tax Committee (Sambeskatningsudvalget) and the Tax Law Council (Skatteretsrådet). Niels is currently the chairman of the Danish Tax Law Council (Skattelovrådet), which is advising the Danish Government on the tax legislation. The experience from the various councils and committees has given Niels an excellent network and a unique insight into the Danish tax authorities’ work at a strategic level.

Niels has been a member of the boards of different associations within Danish and International Tax Law and he is currently a member of the board of the Danish branch of IFA (International Fiscal Association).

Professional experience

2020 –             Partner, CORIT Advisory
2019 – 2000    Equity Partner and Attorney (Advokat), Vistisen Falk Winther Advokatpartnerselskab
2013 – 2018    Equity Partner, PwC
2008 – 2013    Equity Partner, EY
2000 – 2008    Professor, Copenhagen Business School (CBS)
1991 – 2000    Ph.D.-student/Assistant professor/Associated Professor/Professor, Aarhus University
1989 – 1991    Assistant Attorney, Kromann Reumert Law Firm

Education

2000    Dr.jur., Aarhus University
1989    Cand.jur., Aarhus University

Awards

2000    Awarded the Magnus Tax Prize


Publications

Books

 • ”Beskatning af international erhvervsindkomst – Indkomstopgørelsen for et fast driftssted”. Dissertation, 2000
 • “Skatteretten 1-4”, 2-6th  (and previous editions). 6th edition co-authors Jakob Bundgaard, Jens Wittendorff, Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Malene Kerzel, Inge Langhave Jeppesen, Jane Ferniss and Claus Hedegaard Eriksen. 2013. 5th edition 2009, th edition 2006, 3d edition 1999/2000, 2nd edition 1995. *Publication no. 2: Skatteretten 3, 6, 2013, p. 27-93. *Publication no. 3: Skatteretten 1, 5. udg., 2009, p. 739-790. * Publication no. 4: Skatteretten 2, 2005, p. 36-70.

Articles

2020

 • ”Kommentarer til udvalgte afgørelser – Udenlandske fonde og trusts”. RR.SM.2020.8

2019

 • ”EU-Domstolens domme i beneficial owner-sagerne”. SR.2019.174

2018

 • ”Hjemmelsgrundlaget for Skats instruks om sagstilskæring”. SR.2018.293
 • ”Generaladvokatudtalelse i beneficial ownership-sagerne”. SU 2018, 88
 • ”Ligningslovens § 8 N – Udgifter og rette omkostningsbærer”. TfS 2018, 103

2012

 • ”Kommentarer til udvalgte afgørelser”. Co-author Niels Josephsen. RR.SM.2012.107

2011

 • ”Bruttorentebegrebet i dansk skatteret”, Co-author Malene Kerzel: Festskrift til Jan Pedersen, 2011, p. 449-457

2009

 • ”Fremførelse af underskud efter periode uden dansk skattepligt”. TfS 2009, 157

2008

 • “Beneficial ownership in International Financing Structures”, Co-author Jakob Bundgaard, in Tax Notes International, 19 May 2008, p. 587 et seq. (26 pages).
 • “The Concept of a Group for Common Consolidated Tax Base Purposes”, prepared for a European Commission conference held at the University of Vienna, February 2008 and subsequently published in Common Consolidated Corporate Tax Base, Linde Verlag, 2008, Series on International Tax Law, Lang, Pistone, Schuch & Staringer (eds.), p. 137-156. Co-author Professor dr.jur. Niels Winther-Sørensen.

2007

 • “Retmæssig ejer ved international koncernfinansiering”, part 1 and part 2. Co-author Jakob Bundgaard, SR-skat 2007, p. 395 et seq. (19 pages) and SR-Skat 2007/6 (15 pages).
 • “Pending case filed by Danish Courts: The Koefoed Case”, Co-author Lang, M., Schuch, J. & Staringer, C.. Wien: Linde Verlag Wien, p. 23-31 9 s. (Schriftenreihe zum internationalen Steuerrecht; Nr. 48), p. 23-31
 • ”Flere boliger – en kommentar til Jan Pedersen i RR 2006 SM 293 og SR-Skat 2007, 56”. SR.2007.158
 • ”EF-domstolens praksis i sager om direkte skatter”, EU-Ret & Menneskeret, 2007, p. 193-205
 • ”Dom i den danske pensionsbeskatningssag”. Skat Udland 2007, 72, p. 184-190
 • ”Ligningslovens § 7A og EU-retten”, Skat Udland 2007, 145, p. 355-362
 • “Taxation of Pensions – Legal and Economic General Report”. Co-author Morten Balling. Yearbook for Nordic Tax Research. 2007, p. 11-50

2006

 • Review: ”Jakob Bundgaard: Skatteret & civilret”. U.2006B.386
 • “Direct Tax Rules and the EU Fundamental Freedoms: Origin and Scope of the Problem; National and Community responses and solutions”, Danish National report, FIDE National Report, Cypress, 2006 (19 pages). Co-author: Jakob Bundgaard
 • “Pending Cases involving Denmark: Commission v Denmark”, Co-authors  Lang, M., Schuch, J. & Staringer, C. ECJ – Recent Developments in Direct Taxation. Wien: Linde Verlag Wien, p. 73-85 (Schriftenreihe zum Internationalen Steuerrecht, Bind 41).
 • ”The attribution of profits to permanent establishments”. Co-author Pia Konnerup. Danish National report for the IFA congress 2006, Cahiers Vol 91 b, p. 279-301
 • ”Parcelhusreglen og flere boliger”, TfS 2006, 700, p. 2643-2650
 • “Marks & Spencer-dommen”, Skat Udland 2006, 3, p. 10-20

2005

 • ”Ligningslovens § 5 H – 1995-2005” i Juridisk Institut (CBS): Julebog 2005, p. 229-242
 • Første afgørelse vedrørende selskabsskattelovens §2 A om transparens: Et svar.”, TfS 2005, 384, p. 1471-1475
 • ”International sambeskatning og EU-retten”. SR-Skat 2005.32
 • ”International Beskatning” in Festskrift till Nils Mattsson. Co-authors Ståhl and P. Thorell, 2005, p. 515-539

2004

 • ”Periodisering af skattepligtige indtægter ved salg af varer” Juridisk Institut (CBS): Julebog 2004, p. 317-327
 • ”Igangværende arbejder”, Co-authors Susanne Pedersen, Søren Friis Hansen and Nis Jul Clausen: Festskrift til Ole Bjørn, 2004, p. 509-524

2003

 • ”Udviklingen i dansk udlandsskatteret”. SR.2003.285
 • ”Selskabs- og aktionærbeskatning”, Skat Udland 2003, p. 590-602
 • “Trends in company/shareholder taxation: single or double taxation?”. Danish National report for the IFA congress in 2003. Cahiers Vol. 88a, p. 317-332

2002

 • ”National Report Denmark” i W. Schön, W. (red.): Tax Competition in Europe, p. 201-215
 • “Anlægsaktier og fast driftssted” in Juridisk Institut (CBS): Julebog 2002, p. 361-374 and in Skat Udland 2002, 370
 • ”Danner-dommen om fradrag ved indbetaling på udenlandsk pensionsordning”, Skat Udland 2002, 367, p. 750-754

2001

 • ”Diskrimination inden for skatteretten”. SR.2001.114
 • ”International pensionsbeskatning”, i Juridisk Institut (CBS): Christmas book 2001, p. 291-314 and Skat Udland 2001, 357
 • “Grundlæggende regler om beskatning af erhvervsindkomst i Danmark”, Årbok for nordisk skatteforskning, 2001, p. 49-68
 • “Free Movement of Companies under Company Law, Tax Law and EU Law”. Co-authors Mette Neville and Karsten Engsig Sørensen. The Internationalisation of Companies and Company Laws. 2001, p. 181-228

2000

 • ”Skat ved aktieselskabers til- og fraflytning”, Co-authors Paul Krüger-Andersen and Mette Neville, 2000, p. 307-327
 • ”Overenskomstbeskyttelse af personselskaber” i Juridisk Institut (CBS): Julebog 2000, p. 233-248, and Skat Udland 2000, 326
 • ”OECD-modellens betydning ved fortolkning af intern dansk ret”, Skat Udland 2000, 3

1996-1998

 • ”International skatteret”. Co-author Jens Wittendorff. SR.1998.55, SR.1997.148, SR.1997.298, SR.1996.258

1996

 • ”EU-retten og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne”. RR.7.1996.19

1995

 • ”Ny dom gør CFC-lovgivningen overflødig”. SPO.1995.314
 • ”Personselskaber med internationale relationer”. Skat Udland 1995, no. 304, p. 486-496
 • ”Skattefrihed ved studierejser i udlandet”. TfS 1995, 52, p. 93-10
 • “International income tax problems of partnerships, Denmark”. Danish National report to the IFA congress in 1995, jf. Cahiers Vol 80a, p. 157-182
 • ”Fradrag for forskeres studie- og kongresrejser i udlandet m.v.”. TfS 1994, 891, p. 1822-1835

1994

 • ”Fradrag for forskeres studie- og kongresrejser i udlandet m.v.”. TfS 1994, 891, p. 1822-1835
 • ”Overenskomstbeskyttelse ved deltagelse i udenlandske personselskaber”. SR.1994.394
 • ”Overenskomstregulering af dobbeltdomicil”, Skat Udland 1994, no. 146, p. 165-173

1993

 • ”Beregningsregler for lempelse”. SR.1993.390
 • ”Overførelse af formuegoder til udlandet”, Skat Udland 1993, no. 307, p. 389-395
 • ”Tax relief for permanent establishment loans”, European Taxation 1993, p. 217-220
 • ”Faste driftssteders fradragsret ved lån”. SR.1993.111

1992

 • ”Ligningslovens § 16 B stk. 2 og dobbeltbeskatningslempelse – kommentar til en ligningsrådsafgørelse”. SPO.1992.117
 • ”Grænseoverskridende holdingsalg fra fysiske personer”. SR.1992.309
 • ”Lånearrangement og dobbeltdomicil”, Skat Udland, 1992, no. 266, p. 258-267

1990

 • ”Om stempelfritagelse i perioden 16/5 1990 – 1/9 1990”. Co-author Helene Amsinck Boie. TfS 1990, 337

LOUISE FJORD KJÆRSGAARD

Louise Fjord Kjærsgaard
Senior Associate, Ph.D. Scholar.

E-mail: lfk@corit.dk
Mobile: +45 51 21 05 20

Louise is specializing in international tax, corporate tax and the tax consequences of the digital economy, including blockchain technology, cloud computing and 3D printing.

Professional experience
2018 –             Senior Associate, CORIT Advisory P/S
2018 –             Visiting PhD., International Tax Program, New York University School of Law, New York, USA.
2015 – 2018   Associate, CORIT Advisory P/S

Education

2017 – Ph.D. Fellow, Copenhagen Business School, Frederiksberg
2016 – Master of Business Administration and Commercial Law, Copenhagen Business School, Frederiksberg
2015 – London School of Economics and Political Science, Advanced Corporate Finance, United Kingdom
2014 – Bachelor of Science in Business Administration and Commercial Law, Copenhagen Business School, Frederiksberg

Publications

2020

 • “Blockchain Technology and the Allocation of Taxing Rights to Payments Related to Initial Coin Offerings”, Intertax, Volume 48, Issue 10, 2020, p. 879-903, Louise Fjord Kjærsgaard
 • “Taxable Presence and Highly Digitalized Business Model”,  Tax Notes International, Vol. 97, No. 9, 2020, (30 pages), Co. Author: Jakob Bundgaard.

2019

 • “Transfer Pricing – Status på skønsmæssige ansættelser”. R&R 2019, no. 11, p. 62 (11 pages). Co-authors: Henrik Guldhammer Nielsen and Michael Tell.
 • “Status på OECD’s arbejde vedrørende digitaliseringen af økonomien – fra et fokus på tech-giganter til forslag om global minimumsbeskatning af virksomheder, der opererer internationalt, SR.2019.0346, SR-Skat, (10 pages).
 • “Allocation of the Taxing Right to Payments for Cloud Computing-as-a-Service” World Tax Journal, 2019 vol. 11, issue 3 (25 pages).
 • “Taxation of Cryptocurrencies from the Danish and Swedish Perspectives”. Intertax, 2019, vol. 47, issue 5 and 7, (15 pages), Co. Author: Autilia Arfwidsson.
 • “Status på omgåelsesklausulen i ligningslovens § 3”. Skat Udland, 2019, 172 (10 pages), Co-authors: Jakob Bundgaard and Michael Tell.

2018

 • “Allocation of the Right to Tax Income from Digital Intermediary Platforms – Challenges and Possibilities for Taxation in the Jurisdiction of the User”. Nordic Journal of Commercial Law, 2018, (26 pages), Co-author: Peter Koever Schmidt.
 • “Uklarhed om kryptovaluta-beskatning kalder på ny lovgivning”, Co-author: Katja Dyppel Weber, Børsen 11. april 2018 (3 pages).
 • “Koncernfinansiering i lyset af negative renter – en analyse af reglerne om transfer pricing og rentefradragsbegrænsning”. SR-skat, 2018, SR.2018.308, (6 pages), Co-authors: Katja Dyppel Weber and Michael Tell.
 • “First Domestic Decisions on the 2015 Parent-Subsidiary Directive GAAR Implementation – Guiding Principles for EU Member States”. Intertax, 2018, (9 pages),Co-authors: Jakob Bundgaard and Lars Bo Aarup.
 • “Knudrede skatteregler udfordrer potentialet i ICO’s”. Børsen, 2018, (4 pages), Co-author: Jakob Bundgaard.
 • Stadig usikkerhed om skat på bitcoin efter melding fra Skatterådet, Co-author: Katja Dyppel Weber, Børsen 14. marts 2018 (4 pages)
 • Skattemæssig behandling af virtuelle valutaer, Co-author: Katja Dyppel Weber, TfS, 2018, 1, Karnov Group (12 pages).

2017

 • Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-funktioner, Co-author: Jakob Bundgaard, TfS, 2017, 50, Karnov Group (4 pages).
 • “Kommentarer til den første afgørelse om den danske omgåelsesklausul”, Co-authors: Jakob Bundgaard and Lars Bo Aarup, Skat Udland 2017, 228 (7 pages)

2016

 • “Kvalifikation af betalinger for cloud computing efter OECD’s modeloverenskomst”, Co-auther: Jolande Lærke Jørnsgård, SKAT Udland 2016/11 (12 pages)

MAGNUS VAGTBORG

Magnus Vagtborg
Senior Consultant, Master of Laws, LL.M.

E-mail: mv@corit.dk

Magnus generally advises on all elements relating to international global mobility taxation and associated fields of secondment and expatriation. In addition he provides advice on International hiring-out of labour, hydrocarbon taxation, entry/exit-taxation, compliance, payroll and tax returns for individuals as well as structure of assignments, BIK and incentives. Moreover, Magnus provides updates for IBFD’s ITA guide on taxation of individuals in Denmark. Lastly, he is also External Lecturer in tax law at Aarhus University.

Professional experience

2015 – Owner and CEO, United Tax Network – Denmark
2014 – Correspondent (ITA), taxation of individuals, IBFD
2011 – External Lecturer of tax law, Aarhus University / Arhus BSS
2014 – 2015 Director, United Tax Network – Denmark
2014 – Tax Manager, United Tax Network – Denmark
2010 – 2012 Senior Tax Consultant, United Tax Network – Denmark
2008 – 2010 Tax Consultant, United Tax Network – Denmark
2008 – Teaching assistant, finance, Aalborg University

Education

2011 – Master of Laws (LL.M.). Aalborg University
2009 – Master of Business Administration and Commercial Law. Aalborg University

HENRIK GULDHAMMER NIELSEN

Henrik Guldhammer Nielsen
Senior Director, M.Sc. Business Administration and Commercial Law.

E-mail: hgn@corit.dk
Phone: +45 20 53 23 73

Henrik Guldhammer Nielsen advises on all matters within corporate tax and international tax. He brings with him extensive experience from working for multinationals as in-house tax capacity (both in Denmark and abroad) as well as a tax consultant.

From many years of working in-house in tax departments of multinationals Henrik has built up vast expertise within a multitude of areas, such as structuring, strategy, transfer pricing and tax optimization from a global perspective.

He has built up hands on experience in setting up principal structures, group procurement structures, building and implementing transfer pricing strategies and IPR strategies. His experience further encompass knowledge of the day-to-day challenges faced by multinationals in the post BEPS tax environment.

In addition Henrik has gained broad experience in M&A processes, from the initial phase to actual implementation and integration.

 

Professional experience

 2018-         : Senior Director, CORIT Advisory

2011-2018: International Tax Director, JELD-WEN

2010-2011: Senior Tax Manager, EY

2004-2010: International Tax Manager, Novo Nordisk Health Care AG

2001-2004: Group Tax Manager, Group4Securicor

1998-2001: Tax Advisor, Deloitte

 

Education:

1998 – Master of Business Administration and Commercial Law. University of Aalborg 

 

Publications

2019

 • “Transfer Pricing – Status på skønsmæssige ansættelser.” R&R 2019, no. 11, p. 62 (11 pages). Co-authors: Louise Fjord Kjærsgaard and Michael Tell.

2018

 • “Comment on Danish Supreme Court ruling in Microsoft Transfer Pricing Case”. (3 pages).

PETER KOERVER SCHMIDT

Peter Koerver Schmidt
Academic Advisor, Professor with special responsibilities, Ph.D.

E-mail: pks@corit.dk
Mobile: +45 23 63 85 88

Peter has experience on all matters within corporate tax and possesses significant technical and academic competences. He is broadly respected for his knowledge within international tax, M&A, corporate restructurings and anti-avoidance legislation. Moreover, Peter has extensive knowledge of EU tax law. In 2013 he successfully defended a PhD thesis concerning taxation of controlled foreign companies.

Professional experience

2019 Professor with special responsibilities, Law Department, Copenhagen Business School
2018 Academic Advisor, CORIT Advisory and CORIT Academic
2014 – 2018 Technical Advisor, CORIT Advisory and CORIT Academic
2016 – 2019 Associate Professor, Law Department, Copenhagen Business School
2016 Visiting Researcher at New York University, School of Law, The International Tax Program.
2013 – 2016 Assistant Professor, Copenhagen Business School, Law Department
2013 – 2014 Senior Associate, CORIT Advisory and CORIT Academic
2009 – 2013 Tax Manager, Deloitte, Cross Border Tax, Copenhagen
2008 – 2009 Senior Tax Consultant, Deloitte, Transaction Services (M&A)
2007 – 2008 Stagiaire, European Commission, Directorate-General for Taxation and Customs Union
2004 – 2007 Tax Consultant, Deloitte, Corporate Tax (Small and Medium sized Enterprises)
2004 – Legal Assistant, Bech-Bruun Law Firm, Tax Department

Education

2013 – PhD in tax law, Copenhagen Business School, Law Department, Doctoral School of LIMAC
2012 – Visiting Scholar, University of California at Berkeley, Berkeley Law School (Boalt Hall)
2005 – Master of Science in Business Administration and Commercial Law, Copenhagen Business School
2003 – Erasmus student, Universitá Commerciale L. Bocconi, Milan

Publications

2020

 • “Legal Pragmatism – A Useful and Adequate Explanatory Model for Danish Adjudication on Tax Avoidance?”, Nordic Tax Journal, 2020 (16 pages).
 • “A General Income Inclusion Rule as a Tool for Improving the International Tax Regime – Challenges Arising from EU Primary Law”, Intertax, 2020, vol. 48, issue 11, pp. 983-997, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.
 • “International skatteret – I et dansk perspektiv”. Hans Reitzels Forlag (2. edition 2020), Co-authors: Katja Dyppel Weber and Michael Tell.
 • “Reconstructing the Treaty Network– Danish Branch Report” SSRN, 2020.
 • “Responsible Tax in Multinational Enterprises – Why and How?” SSRN, 2020, No. 20-02, (24 pages).
 • “The Role of the Anti-Tax Avoidance Directive in Restoring Fairness and Ensuring Sustainability of the International Tax Framework – A Legal Assessment” in Tax Sustainability in an EU and International Context, IBFD, 2020.
 • “Implementing Key BEPS Actions: Where Do We Stand?” Danish report, IBFD (7 pages), Co-author: Jakob Bundgaard.

2019

 • “Abuse and Avoidance – A Contemporary Analysis of Danish Tax Law”. European and International Journal of Tax Law, 2018, issue 4, p. 489-499 (22 pages).
 • “Permanent Establishment for Investors in Private Equity Funds—A Legal Analysis in Light of the Changes to the OECD Model”. Nordic Tax Journal, 2019, (25 pages).
 • “Implementering af skatteundgåelsesdirektivet (ATAD) i dansk ret”. SR-Skat, 2019, 0053 (10 pages), Co-author: Jakob Bundgaard and Michael Tell.

2018

 • “Allocation of the Right to Tax Income from Digital Intermediary Platforms – Challenges and Possibilities for Taxation in the Jurisdiction of the User”. Nordic Journal of Commercial Law, 2018, (26 pages), Co-author: Louise Fjord Kjærsgaard.
 • “The Creation of a Permanent Establishment Through the Use of Subcontracting – A new Danish Ruling Adds to the Discussion”. Intertax, 2018, vol. 46, issue 2, pp. 172-176.
 • “The Emergence of Denmark’s Tax Treaty Network — A Historical View”. Nordic Tax Journal, 2018, issue 1, pp. 49-63.
 • “When Are Domestic Anti-Avoidance Rules in Breach of Primary and Secondary EU Law?” Co-authors: Jakob Bundgaard, Michael Tell, Anders Nørgaard Laursen and Lars Bo Aarup, European Union (10 pages)

2017

 • Erhvervsretlige emner 1917-2017, (1. edition 2017) Djøf forlag (Co-author), (p. 225-254).
 • “Tax Avoidance Revisited in the EU BEPS Context – EATLP Annual Congress Munich”, Co-author: Jakob Bundgaard, IBFD, Vol. 15, p. 261-284
 • “Innovation, entreprenørskab, vækst og kampen mod skatteundgåelse – justeret fokus i kommissionens harmoniseringsbestræbelser på selskabsskatteområdet”, Skat Udland, SU 2017, 83, Karnov Group (8 pages)

2016

 • “Den digitale økonomi som skatteretlig udfordring” in Liber Amicorum Peter Møgelvang Hansen, 2016, pp. 489-508, edited by Børge Dahl, Thomas Riis and Jan Trzaskowski, Ex Tuto Publishing.
 • “Anti-Tax Avoidance Directivet er nu en realitet – nye værnsregler og flere tvister i vente i EU” Co-author Jakob Bundgaard, SR-SKAT 6/2016 (7 pages)
 • “Taxation of Controlled Foreign Companies in Context of the OECD/G20 Project on Base Erosion and Profit Shifting as well as the EU Proposal for the Anti-Tax Avoidance Directive – An Interim Nordic Assessment” Nordic Tax Journal, May 2016 (26 pages)
 • “Kommissionens forslag til et Anti-Tax Avoidance Directive”, Co-auther: Jakob Bundgaard, SR-SKAT nr. 2016-3 (13 pages)
 • “Tax Avoidance Revisited: Exploring the Boundaries of Anti-Avoidance Rules in the EU BEPS Context”, Co-auther: Jakob Bundgaard, European Association of Tax Law Professors, National Reports, Denmark (21 page)
 • “Taxation of Income in Foreing Trusts: Denmark Introduces a New Anti-avoidance Rule Targeting the Use of Foreign Trusts”, Peter Koerver Schmidt, Wolters Kluwer (10 pages)

2015

 • “Erhvervsretlige emner”, (1. edition 2015) Djøf forlag. (co-auther), (p. 291-306).
 • “Immaterialretlig crossover – Dansk immaterialret IV”, 1. ed. 2015, Karnov Group Denmark. (co-auther), (p. 85-132 and 133-156).
 • “International skatteret – I et dansk perspektiv”. Hans Reitzels Forlag (1. edition 2015). Co-authors: Michael Tell and Katja Dyppel Weber.
 • “Når multinationale selskaber skal betale en fair andel i skat”, TfS 2015 238, April 2015 (11 pages).
  “Ensretning i den internationale skatteret – Om muligheden for indførelse af CCCTB i lyset af Luxleaks”, Co-author: Jakob Bundgaard, SU 2015, 38, February 2015 (8 pages).

2014

 • “Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning”, SR-SKAT, November 2014 (6 pages).
  “Corporate Taxation and the International Challenge”, Nordic Tax Journal 2014 issue 2 pp. 113-131, October 2014 (19 pages).
 • “Definitionen af CFC-indkomst og adgangen til dispensation – en kommentar til to nyere afgørelser”, SR-SKAT nr. 3 p. 162 et seq, June 2014 (6 pages).
 • “Tax Risk Management”, (Country Chapter), Co-authors: Bundgaard, Gianelli, Dyppel &Tell, IBFD, March 2014 (20 pages).
  “Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegning”, TfS 2014 119, February 2014 (9 pages).
 • “Are the Danish CFC Rules in Conflict with the Freedom of Establishment? – An Analysis of the Danish CFC Regime for Companies in Light of ECJ Case Law”, European Taxation vol. 54, no. 1, January 2014 (7 pages).

2013

 • “Dansk CFC-beskatning – i et internationalt og komparativt perspektiv”, Karnov Group, 2013.
 • “The Taxation of Foreign Passive Income for Groups of Companies” (Danish branch report). Prepared for the 67th IFA Congress held in Copenhagen. Published in Cahiers de droit fiscal international, Vol. 98a, 2013, p. 259-277. Sdu Fiscale & Financiële Uitgivers.
 • “Die dänischen CFC-Vorschriften für Gesellshaften und ihre Vereinbarkeit mit Gemeinshafts- und Abkommensrecht”, Internationales Steuerrecht (IStR), 2013, p. 417-423. Co-author Markus Schneider.

2012

 • ”Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster”, SR-Skat, 2012, no. 5(p. 307-327).

2011

 • ”Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber”, Tidsskrift for international beskatning – Skat Udland (SU 2011, 486 – p. 903-914).
 • ”CCCTB – Europa Kommissionens direktivforslag om en fælles selskabsskattebase”, Revision & Regnskabsvæsen (RR 2011, no. 7, p. 40-49). Co-author Jakob Bundgaard.
 • ”En fælleseuropæisk konsolideret selskabsskattebase”, INSPI (2011, no. 7/8, p. 6-13). Co-author Jakob Bundgaard.

2010

 • ”Kapitalfonde i dansk og international skatteret”, 2010, Ex Tuto Publishing (p. 70-94 and p. 225-244). Editor Jakob Bundgaard.
 • “Tax Treaties and Tax Avoidance – Application of Anti-Avoidance Provisions” (Danish branch report). Prepared for the 64th IFA Congress held in Rome. Published in Cahiers de droit fiscal international, Vol. 95a, 2010, p. 261-279. Sdu Fiscale & Financiële Uitgivers. Co-author Jakob Bundgaard.
 • ”Dobbeltbeskatningsoverenskomster og skatteundgåelse – Anvendelse af værnsregler”, Tidsskrift for international beskatning – Skat Udland (SU 2010, 253 – p. 625-631). Co-author Jakob Bundgaard.

2009

 • ”Investeringsselskaber”, Tidsskrift for Skatter og Afgifter (TfS 2009, 567 – p. 2747-2760), Co-author Jakob Bundgaard.

2008

 • ”Værdiansættelse af unoterede aktier ved overdragelse indenfor gaveafgiftskredsen”, Revision & Regnskabsvæsen (RR, 2008, no. 11, p. 64-72). Co-author Per Randrup Mikkelsen.
 • ”En fælles EU-selskabsskattebase”, Tidsskrift for international beskatning – Skat Udland (SU 2008, 47 – p. 95-101).
 • ”M&A Tax Fundamentals”, 2008, International Bureau of Fiscal Documentation (p. 63-72). Editor Anuschka Bakker.
 • ”Immaterialret – indhold, værdiansættelse og skat”, 2008, Thomson Reuters (p. 367-412). Co-author Jakob Bundgaard, editor Lars Karnøe.

2005-2007

 • ”Overdragelse af aktier med skattemæssig succession – pengetankreglen”, Tidsskrift for skatter og afgifter (TfS 2007, 671 – p. 2805-2810). Co-author Per Randrup Mikkelsen.
 • ”Medarbejderobligationer”, INSPI (2007, no. 3, p. 16-19). Co-author Søren Keller.
 • ”Beskatning af foreninger”, IUR-Information (2005, no. 9, p. 8-10).