Seminar om Koncernfinansiering

Seminar om Koncernfinansiering

Den 4. oktober 2018 vil Katja Dyppel Weber, Partner hos CORIT Advisory, og Michael Tell, Associate Partner hos CORIT Advisory, afholde seminar vedrørende koncernfinansiering.

Seminaret vil indeholde følgende emner: koncerninterne låneforhold, garantier, cash-pools, hedging og negative renter set i lyset af OECDs diskussionsudkast til BEPS Action 8-10 (koncerninterne finansielle transaktioner) samt rentebegrænsningsreglerne.

For tilmelding se nedenstående invitation:

Invitation – Koncernfinansiering