ANDERS NØRGAARD LAURSEN

ANDERS NØRGAARD LAURSEN

Anders Nørgaard Laursen
Senior Consultant, Professor, Ph.D.

E-mail: anl@corit.dk
Mobile: +45 40 84 55 22

Anders advises on all matters within corporate tax and international tax. Anders possesses significant technical competences and is broadly respected for his knowledge within international tax. Moreover, Anders is a leading expert on taxation of permanent establishments. In 2011 he successfully defended a PhD thesis on this topic.

Professional experience

2016 –               Professor, University of Aarhus
2014 –               Technical advisor, Corit Advisory P/S
2011 – 2016     Associate professor, University of Aarhus
2008 – 2011     Ph.d.-stipendiat v/Erhvervsjuridisk Institut, Handelshøjskolen, University of Aarhus
2006 – 2008     Tax Consultant/Assistant Manager – United Tax Network

Education

2011                  Ph.D. in tax law. Aarhus Universitet
2006                  Master of Business Administration and Commercial Law

Publications

2023

 • “International skatteret”, Taxo, no. 4, Karnov.
 • “Ligningslovens § 33 A og ophold i udlandet”,  SR-Skat, No. 1, 2023, s. 5-7, Karnov.
 • “Præcedens – Vedligeholdelse eller forbedring?”, Taxo, No. 4, 2023.
 • “Lærebog om indkomstskat”, 20. udg., Djøf Forlag, co-authors: Jane Bolander; Liselotte Madsen; Anders N. Laursen; Inge Langhave.

2022

 • “Tupperware dommen: Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?”, Taxo, No. 5, Karnov.
 • “Kommentar til statsskatteloven”, Karnovs Lovsamling, 2022, Karnov.
 • “Kommentarer til udvalgte afgørelser: Tilsynsarbejde og fast driftssted”, R&R, No. 2, Karnov, s. 90-94.
 • “Fast driftssted og hjemmekontorer”, SR-Skat, Bind 2022, nr. 136, 2022, s. 136-148.
 • “Indtægtsnydelsesret med udlagt kapitalejer uden båndlæggelse, rette indkomstmodtager og udbytte”, R&R, No. 8, Karnov, s. 94-100.
 • “International skatteret 2021-2022(1)”, SR-Skat, 2022, s. 93-102.
 • “International skatteret 2021-2022 (2)”, SR-Skat, No. 8, SR.2022.323, 2022, s. 323-330.
 • “Kähler-dommen: delsalg og delkøb og den ideelle andel af et interessentskab”,
  Taxo, No. 8, 2022, s. 20-25.

2021

 • “International Skatteret 2020-2021”, Karnov, 2021.
 • “Kommentarer til udvalgte afgørelser – Tilflytning og 10-dages reglen”, Taxo R&R, No. 1, 2021.
 • “Hjemmehørende i en kontraherende stat og begreberne “kollektivt investeringsinstitut” og kollektivt investeringsinstrument””, Taxo R&R, no. 9, 2021.
 • “Nye regler om fast driftssted i dansk ret”, Taxo R&R, no. 10, 2021.
 • “Rentefikseringsdommen”, Taxo, no. 3, 2021
 • “Kruse-dommen Kommanditisters fradragskonto og praksisændringer”, Taxo, 2021.
 • “Lærebog om Indkomstsskat”, Djøf Forlag, 2021, Co-authors:  Jane Bolander, Liselotte Madsen, Inge Langhave.

2020

 • “Skattely – skatteplanlægning, skatteflugt og misbrug”, ExTuto, 2020, p. 119-141.
 • “Skatteret – Grundlæggende principper”, 2020.
 • “Underleverandører og fast drifts-sted: nogle kritiske bemærkninger til SKM2019.334.VLR”, 2020, (6 pages).
 • “International Skatteret”, Karnov, 2020.
 • “Præcedens: California Kleindienst”, Taxo 2020, no. 3 (3 pages).
 • “Aktieombytning: udbytte eller aktieavance? – nogle bemærkninger om omgåelse mv.”, 2020 (8 pages).
 • “Playboy-dommen – selskabers skatteretlige nationalitet”, 2020.
 • “Gevinst på gæld og den retskildemæssige værdi af den juridiske vejledning – nogle kritiske  bemærkninger til SKM2020.64.LSR”, Karnov 2020.

2019

 • “International skatteret 2018-2019”, SR.2019.324, (8 pages).
 • Aage Haugland-dommen. Taxo, 2019, no. 2, (2 pages).
 • “Kommentarer til udvalgte afgørelser – Fuld skattepligt ved tilflytning og betydningen af kendelser, som er offentliggjort uden SKM-nummer”. R&R 2019.9, (7 pages).
 • “Fast driftsstedsbegrebet i intern dansk ret og betydningen af 2017-opdateringen af OECD’s modeloverenskomst”, SR-skat, 2019, 0184, (10 pages).
 • “Kommentarer til udvalgte afgørelser: Overførsel af en gevinstmulighed, beskatning af urealiserede værdistigninger på anparter og A/B-modeller”, R&R, 2019.4, (7 pages).

2018

 • “Kommentarer til udvalgte afgørelser – Skattemæssig kvalifikation af en udenlandsk fond og forholdet mellem intern ret og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne”, R&R, 2018, 0071, (7 pages).
 • “Skattemæssig kvalifikation af en udenlandsk fond, dobbeltbeskatningsoverenskomstbeskyttelse og EU-retten”, Karnov R&R, 2018, (7 pages).
 • “Kommentarer til udvalgte afgørelser Minktæver, juletræsavlere og andet godtfolk – hvornår udøver et udenlandsk foretagende virksomhed her i landet?”, Karnov R&R, 2018, (9 pages).
 • “International skatteret 2017-2018”, Karnov SR-skat 2018, (pages 9).
 • “Ændringer af fast driftsstedsdefinitionen afledt af BEPS-projektet”, Karnov SR, 2018 ,(19 pages).
 • “When Are Domestic Anti-Avoidance Rules in Breach of Primary and Secondary EU Law?”, European Union, (10 pages), co-authors: Jakob Bundgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell and Lars Bo Aarup.

2017

 • “Kommentarer til udvalgte afgørelser – Tilflytning og fuld skattepligt: hvad ligner egentlig ferie?”, (SKM2017.180.LSR), RR 2017 SM 8, (5 pages).
 • “International skatteret 2016-2017”, SR-Skat 2017, 198 f.f., (11 pages).
 • “Kommentarer til udvalgte afgørelser – Avancebeskatning ved afståelse af aktier i udenlandsk selskab, EU-retten og tredjelande”, (SKM2016.154.SR), RR.SM2017.91, (7 pages).

2016

 • “Kommenterede udvalgte afgørelser SKM2016.281.HR – Rette indkomstmodtager og udbytte”, R&R 2016.0101, (5 pages).
 • “Kommentarer til udvalgte afgørelser SKM2015.634.SR og SKM2015.644.SR – fast driftssted”, R&R, (6 pages).
 • “International skatteret 2015-2016”, SR-SKAT, (8 pages).

2015

 • “Arbejdsudleje – Regelkollission, overgang i skattepligt og indeholdelsesforpligtelse”, TfS 2015 440, (9 pages).
 • “Genoptagelse efter C-48/13, Nordea Bank Danmark – styresignal i høring”, SR-SKAT online, (4 pages).
 • “International skatteret 2014-2015”, SR-SKAT online, (7 pages).

2014

 • “OECD’s Modeloverenskomst og FN’s Modeloverenskomst – en sammenligning, SU 2014, 367, December 2014, (10 pages).
 • “The Nordea Bank Case (C-4813)”, Nordic Tax Review 2014, Issue 2 pp. 231-242, October 2014 (12 pages).
 • “Exitskat og henstandssaldoen – er der fradrag for renter? Om ministersvar og lovfortolkning”, TfS 2014, 732, October 2014, (5 pages).
 • “International skatteret 2013-2014”, SR-Skat online, SR.2014.0216, October 2014, (8 pages).
 • “Praktisk internasjonal skatterett og internprising“, Review, Ole Gjems-Onstad & Eivind Furuseth (red.), Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, pp. 150-151, 2014/1.
 • “Entreprisevirksomhed og fast driftssted” (peer review), SR-Skat, pp. 31-47, 2014/1.

2013

 • “International skatteret”, SR-Skat 2013/4, pp. 2-17-225, 2012-2013.
 • “Nogle bemærkninger om hjemting som betingelse for begrænset skattepligt af lønindkomst” (peer review), SR-Skat, pp.158-170, 2013/3.
 • “Lærebog om indkomstskat”, kap. 37: International skatteret, pp. 5-12, 39, Aage Michelsen m.fl., vol. 15, 2013 Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
 • “Selskaber: aktuelle emner, Selskabers mobilitet – skatteretlige problemstillinger”, pp. 26, Mette Neville m.fl. (red.), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013.

2012

 • “Permanent Establishment – an analysis of article 5 of the OECD Model”, Jane Bolander (red.), Yearbook for Nordic Tax Research, pp. 8, 2012.
 • “Enhanced Efforts against Perceived No-Tax Corporations” (peer review), International Transfer Pricing Journal pp. 420-425, 2012/6.
 • “Corporate Loss Utilization through Aggressive Tax Planning” (peer review), International Transfer Pricing Journal pp. 342-349, 2012/5.
 • ”Fast driftssted – foreslåede ændringer af kommentarerne til OECD’s Modeloverenskomst” (peer review), SR-Skat, pp. 45-58, 2012/1.
 • ”Kommissionærer og fast driftssted i lyset af Dell-sagen” (peer review), Skat Udland 2012, 140.
 • “Lidt mere om subjektiv skattepligt for selskaber med begrænset ansvar”, Tidsskrift for Skatter og afgifter 2012, 799.
 • ”Enterprise services”, Skat Udland 2012, 309, 2012, co-author: Philip Noes.
 • ”Subjektiv skattepligt for ”selskab med begrænset ansvar” omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2 – en kritisk kommentar til TfS 2021, 281 LSR” (peer review), Tidsskrift for Skatter og afgifter 2012, 333.
 • “Cahiers de Droit Fiscal International”, Arvid Aage Skaar m.fl., Vol. 97a 2012 (Enterprise Services (Denmark), pp. 16, 2012.

2011

 • “Iværksætteraktier – L94”, Revision og Regnskabsvæsen 2011/11 pp. 58-66, 2011.
 • “Repræsentant med hjemmekontor” (peer review), Tidsskrift for Skatter og afgifter 2011, 684.
 • ”Fast driftssted”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011.

2010

 • “Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne og EU-retten” (peer review), Skat Udland 2010, 70.