Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag

CORIT Advisory har netop indsendt høringssvar vedrørende udkast til et lovforslag, der umiddelbart har til formål at lempe de administrative byrder for erhvervslivet. Det er vores vurdering, at der er brug for præciseringer førend dette formål kan realiseres. Endvidere er vi kritiske overfor skatteministeriets tolkning af Højesterets afgørelse i Tetra Pak-sagen, der tilsyneladende tages til indtægt for en udvidet fortolkning af kravet om benchmark-studier i den årlige transfer pricing dokumentation – for såvel tidligere som fremtidige indkomstår.

Du kan læse CORITs høringssvar her