KATJA DYPPEL WEBER

KATJA DYPPEL WEBER

Katja Dyppel Weber
Partner, Ph.D.

E-mail: kdw@corit.dk
Mobile: +45 40 42 22 95

Katja advises on all matters within corporate tax and international tax. Moreover, Katja is a leading expert on tax treatment of complex financial instruments, with a specific emphasis on derivatives. In January 2012 she submitted a Ph.D.-thesis on this topic in Danish law. Katja is national correspondent and summary author for IBFD Tax News Services and Tax Treaties Database.

Professional experience

2018 – Partner, CORIT Advisory
2017 – External Lecturer, Law Department, Copenhagen Business School
2015 – 2018 Associate Partner, CORIT Advisory
2015 – 2017 Associate Professor, Law Department, Copenhagen Business School
2012 – 2015 Senior Associate, CORIT Advisory and CORIT Academic.
2012 – 2015 Assistant Professor, Law Department, Copenhagen Business School.
2009 – 2012: PhD Fellow, Copenhagen Business School, Law Department, Denmark.
2008 – 2012: Tax Consultant, Deloitte, Copenhagen, Denmark.
2011 – Visiting PhD., International Tax Program, New York University School of Law, New York, USA.
2006 – 2008: Student assistant, Tax and Legal. ATP Real Estate Partners.

Education

2012 – Ph.D. in tax law. Copenhagen Business School.
2009 – Master of Business Administration and Commercial Law. Copenhagen Business School.

Publications

2018

 • Koncernfinansiering i lyset af negative renter – en analyse af reglerne om transfer pricing og rentefradragsbegrænsning, SR.2018.308, Co-authors Louise Fjord Kjærsgaard and Michael Tell (6 pages)
 • “Fradragsregler trænger til et servicetjek”, Co-author: Jens Jul Jacobsen, Børsen 19. april 2018 (4 pages)
 • “Uklarhed om kryptovaluta-beskatning kalder på ny lovgivning”, Co-author: Louise Fjord Kjærsgaard, Børsen 11. april 2018 (3 pages)
 • “Stadig usikkerhed om skat på bitcoin efter melding fra Skatterådet”, Co-author: Louise Fjord Kjærsgaard, Børsen 14. marts 2018 (4 pages)
 • “Skattemæssig behandling af virtuelle valutaer”, Co-author: Louise Fjord Kjærsgaard, TfS 2018, 1, Karnov Group (12 pages)

2016

 • “Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators”, Ramboll Management Consulting & Corit Advisory(176 pages)
 • “Tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed eller ej? – Fradrag for fysiske personers tab på finansielle kontrakter”, Katja Dyppel Weber, SR-skat, January 2016 (12 pages)

2015

 • “Erhvervsretlige emner”, (1. edition 2015) Djøf forlag. (co-auther), (p. 349-369).
 • “Fra symmetri Kulbrinteskatteloven til Symmetri i Kursgevinstloven”, Katja Dyppel Weber, Karnov Group Denmark, SU 2015, 202 (6 pages)
 • “International skatteret – I et dansk perspektiv”. Hans Reitzels Forlag (1. edition 2015). Co-authors: Peter Koerver Schmidt and Michael Tell.

2014

 • “Skatteretlig behandling af underskud i forbindelse med kulbrintevirksomhed”, TfS 2014 775, October 2014 (15 pages).
 • “Tax Treaty Treatment of Dividend Related Payments under Share Loan Agreements”, IBFD, June 23, 2014 (19 pages).
 • “Tax Risk Management”, (Country Chapter), Co-authors: Bundgaard, Gianelli, Tell & Schmidt, IBFD, March 2014 (20 pages).
 • “Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegning”, TfS 2014 119, February 2014 (9 pages).

2013

 • “Le Societá Holding: Un Tentative di Collocamento Sistemico”, Co-author, pp. 700-719, Klüwer International, 2013.
 • “Beskatning af aktielån og repo’er, SR-skat online, 2013 (8 pages).

2012

 • “Køberet til andel af vindmøllepark – en kommentar til TfS 2012, 525”. TfS 2012, 616 (12 pages).
 • “Beskatning af finansielle kontrakter”. DJØF Forlag 2012 (400 pages).
 • “Finansielle kontrakter: dekomponering eller integration – et skatteretligt kvalifikationsspørgsmål”. Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2012, 303 (13 pages).

2011

 • “Værdiansættelse af urealiserede finansielle kontrakter”. Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2011, 798 (14 pages).
 • “Denmark offers Unique Opportunities as a Holding Company Jurisdiction”. Tax Planning International European Tax Service, BNA, 2011 (7 pages). Co-author Jakob Bundgaard.

2010

 • “Lager- eller realisationsbeskatning af finansielle kontrakter – TfS 2010, 629 Ø en domskommentar”. Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2010, 804 (14 pages).
 • “Profit Participating Loans in International Tax Law”. Intertax 2010/12, pp. 643-662 (22 pages). Co-author Jakob Bundgaard.

2009

 • “Overskudsafhængige lån – Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering”. Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2009, 480 (18 pages). Co-author Jakob Bundgaard.
 • “Corporate Tax Implications of Denmark’s Unilateral Termination of its Tax Treaties with France and Spain”. Bulletin for International Taxation, July 2009, p. 295 et seq. (14 pages). Co-author Jakob Bundgaard.