MICHAEL TELL

MICHAEL TELL

Michael Tell
Associate Partner, Ph.D.

E-mail: mt@corit.dk
Mobile: +45 40 42 22 99

Michael advises on all matters within corporate tax and international tax. Moreover, Michael is a leading expert on corporate financing and tax, with a specific emphasis on international interest limitation legislation. In 2011 he submitted a Ph.D.-thesis on this topic in Danish and international tax law.

Professional experience

2018 – Associate Partner, CORIT Advisory
2015 – 2018 Associate Professor, Law Department, Copenhagen Business School
2012 – 2018 Senior Associate CORIT Advisory and CORIT Academic
2017 – Visiting Professor, New York University, New York, USA
2017 – Visiting Professor, University of British Columbia, Vancouver, Canada
2012 – 2015 Assistant Professor, Law Department, Copenhagen Business School
2011 – Visiting Scholar, UC Berkeley, California, USA
2009 – 2011 PhD Fellow, Law Department, Copenhagen Business School
2007 – 2008 Accura Advokatpartnerselskab. M.Sc. in Business Administration and Commercial Law

Education

2012 – Ph.D. in tax law. Copenhagen Business School.
2007 – Master of Business Administration and Commercial Law. Copenhagen Business School

Publications

2019

 • “Nyt fra EU-domstolen om sambeskatning og grænseoverskridende underskudsudnyttelse”, SR.2019.377 (9 pages).
 • “Transfer Pricing – Status på skønsmæssige ansættelser”. R&R 2019, no. 11, p. 62 (11 pages). Co-authors: Louise Fjord Kjærsgaard and Henrik Guldhammer Nielsen.
 • “Interest Deduction: The implementation of BEPS Action 4”. IFA Congress, London, Cahiers de droit fiscal international, vol. 104a, (18 pages).
 • “EU-domstolen underkender danske regler der begrænser anvendelsen af underskud opstået i udlandet (Bevola-sagen)”. Skat udland, 2019, 0006, (6 pages).
 • “Status på omgåelsesklausulen i ligningslovens § 3”. Skat Udland, 2019, 172 (10 pages), Co-authors: Jakob Bundgaard and Louise Fjord Kjærsgaard.
 • “Implementering af skatteundgåelsesdirektivet (ATAD) i dansk ret”. SR-Skat, 2019,53 (10 pages), Co-author: Jakob Bundgaard and Peter Koerver Schmidt.

2018

 • “Koncernfinansiering i lyset af negative renter – en analyse af reglerne om transfer pricing og rentefradragsbegrænsning”. SR.2018.308, Co-authors Louise Fjord Kjærsgaard and Katja Dyppel Weber (6 pages)
 • “Fradrag for erhvervsmæssige udgifter i koncerner efter ligningslovens § 8 N – et EU-retligt perspektiv.” SU 2018, 116, Co-authors: Jakob Bundgaard and Lars Bo Aarup (4 pages)
 • Politikerne “afsporer” skattedebat og leverer “uværdig” kritik, Co-author: Lars Bo Aarup, 22 May 2018 (3 pages)
 • “When Are Domestic Anti-Avoidance Rules in Breach of Primary and Secondary EU Law?” Co-authors: Jakob Bundgaard, Peter Koerver Schmidt, Anders Nørgaard Laursen and Lars Bo Aarup, European Taxation (10 pages)
 • Danish national report on “Tax Transparency”– EATLP Annual Congress Zurich, IBFD, (12 pages)

2017

 • Erhvervsretlige emner 1917-2017, (1. edition 2017) Djøf forlag (Co-author), (p. 203-224).
 • “Interest Limitation Rules in the Post-BEPS Era”. Intertax, 2017, p. 750-763
 • “Tynd kapitalisering – EU-retlig uforenelighed af danske regler i Masco C-593/14.” Skat Udland, 2017, 196 (7 pages)

2016

 • “Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen” DJØF/Jurist og Økonomforbundet p.115-154.
 • “Proactive Public Disclosure: A new regulatory strategy for creating tax compliance?” Co-author: Karen Boll, Nordic Tax Journal 2015 (11 pages)

2015

 • “Erhvervsretlige emner”, (1. edition 2015) Djøf forlag. (co-author), (p. 307-324).
 • Corporate Bonds in Denmark, Intertax, Vol. 43, Issue 8 & 9, 2015.
 • International skatteret – I et dansk perspektiv. Hans Reitzels Forlag (1. edition 2015). Co-authors: Peter Koerver Schmidt and Katja Dyppel Weber.
 • Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser – Kommissionen mod Storbritannien C-172/13″, SR-SKAT, March 2015 (5 pages).
 • “Taxation of Various Crowdfunding Alternatives”, Co-author: Steffen Bonde Jensen, Derivatives & Financial Instruments, 2015 (Volume 17), No. 1, 22 January 2015 (7 pages).

2014

 • “Tax Risk Management”, (Country Chapter), Co-authors: Bundgaard, Gianelli, Dyppel & Schmidt, IBFD, March 2014 (20 pages).
 • “Renteloftet og faste driftssteder i udlandet – i lyset af Argenta”, C-350/11, SU 2014 2.
 • “Exit Taxation within the European Union/European Economic Area – After Commission v. Denmark (C-261/11)”, European Taxation, 2014.

2013

 • “Interest Limitation Rules – an Analysis of the Danish Legislation”, Nordic Tax Journal, 2013.
 • “Exit Taxation After Commission v Denmark C-261-11”, Global Tax Weekly, Issue 56, December 5, 2013 (7 pages).
 • “EU-retten og danske rentebeskæringsregler”, SR.2013.0101, May 2013 (6 pages).

2012

 • “Subjektiv skattepligt for selskaber: Registrerings- og hovedsædekriteriet i SEL § 1”, TfS 2012 740 (7 pages).
 • “Ledelsens sæde – Fuld skattepligt for udenlandske selskaber med dansk ledelse”. INSPI 2012/9 (9 pages).
 • “Fradragsbeskæring af finansieringsudgifter”. Jurist- og Økonomforbundets Forlag (1. edition 2012).
 • “EBIT-saldoen – en kommentar til TfS 2012, 486”. TfS 2012, 573 (4 pages).
 • “Renteloftet og faste driftssteder i udlandet”. SU 2012, 272 (12 pages).
 • “Tynd kapitalisering og kontrolleret gæld”. Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2012, 351 (13 pages).

2011

 • ”Udviklingslinjer i praksis vedrørende tynd kapitalisering”. Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2011, 104 (14 pages). Co-author Jakob Bundgaard.

2010

 • “Tax Neutrality in Corporate Financing”, CORIT Discussion Paper, No. 5. 2009. Studi Tributi Europae (European Tax Studies) 1/2010, University of Bologna, 2010 (19 pages). Co-author Jakob Bundgaard.